Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Rekisterinpitäjät:

Ketunleikki Oy (Y-tunnus 1887975-4)
Lämmittäjänkatu 6
00880 Helsinki
info@ketunleikki.fi
puhelin: 09-737 837

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Liisa Luukkainen, Lämmittäjänkatu 6, 00880 Helsinki
09-737 837
liisa.luukkainen@ketunleikki.fi

Rekisterin nimi:

Ketunleikki Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käytetään
lisäksi uutiskirjeiden lähettämiseen.

 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin
luvista ja kielloista sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtumat, asiointitiedot, käyttäjätunnus, salasana, poikkeavat toimitusosoitteet

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään ostotapahtuman yhteydessä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjät eivät luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille
tahoille. Ketunleikki Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita
alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ketunleikki-verkkokaupan asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Omat tiedot -osiossa. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään, info@ketunleikki.fi.

 

Evästeet

Verkkokaupassa käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään, koska niiden avulla tarjotaan asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeen poiskytkeminen selaimesta saattaa vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.