Rekisteriseloste

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Uudella sääntelyllä parannetaan kuluttajien tietosuojaa, sillä se lisää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää sääntelyä kaikissa EU-maissa. Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

 

Rekisterinpitäjät:

Ketunleikki Oy (Y-tunnus 1887975-4) Sahaajankatu 20 d 1krs 00880 Helsinki info@ketunleikki.fi puhelin: 09-737 837

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Liisa Luukkainen, Sahaajankatu 20 d, 00880 Helsinki 09-737 837 liisa.luukkainen@ketunleikki.fi

Rekisterin nimi:

Ketunleikki Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Henkilötietoja käytetään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin ja muiden asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tarjousten sekä muun markkinoinnin ja asiakasviestinnän kohdentamisessa rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käytetään lisäksi uutiskirjeiden lähettämiseen.

 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan perustiedot: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot. Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Ostotapahtumat, asiointitiedot, käyttäjätunnus, salasana, poikkeavat toimitusosoitteet

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään ostotapahtuman yhteydessä. Ostotapahtumatiedot kerätään rekisterinpitäjien sähköisistä tietojärjestelmistä. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjät eivät luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti viranomaisille ja rekisterinpitäjien kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille palvelujen tarjoamista, asiakastilausten toimittamista ja maksamista varten. Rekisterinpitäjien yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ketunleikki-verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämä manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyynnön voi lähettää info@ketunleikki.fi.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointia varten ja rekisterinpitäjä poistaa henkilön tiedot rekisteristä pyydettäessä. Henkilötietojen poistopyynnön voi lähettää Ketunleikki Oy:lle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

 

Evästeet

Verkkokauppa-palvelussa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, asiakkaan tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen ja esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin hallintaan. Evästeet eivät vahingoita asiakkaiden tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään lisäksi anonyymien tilastotietojen keräämiseen Rekisterinpitäjien www- sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics -ohjelmalla. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä asiakkaiden henkilötietoihin. Palautteen avulla pyritään jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Asiakas voi poistaa evästeet vierailunsa jälkeen tai kieltää niiden käytön selaimensa asetuksissa. Tällöin www-sivujen toiminnassa saattaa kuitenkin esiintyä häiriöitä.