Rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen

rekisteriselosteen tiedot.

 

Rekisterinpitäjät:

Ketunleikki Oy (Y-tunnus 1887975-4)

Sahaajankatu 20 d 1krs

00880 Helsinki

info@ketunleikki.fi

puhelin: 09-737 837

 

Rekisterin nimi:

Ketunleikki Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito,

kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Henkilötietoja käytetään verkkokaupan tilausten,

laskutuksen, luototuksen, perinnän, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin

ja muiden asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös tarjousten sekä muun markkinoinnin ja

asiakasviestinnän kohdentamisessa rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käytetään

lisäksi uutiskirjeiden lähettämisen ja muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä sekä

suoramarkkinoinnissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö

suoramarkkinointitarkoitukseen.

Rekisterinpitäjillä on oikeus käyttää alihankkijoita Hiiviskettu-verkkokauppaan liittyvien

palvelujen tarjoamisessa, toteuttamisessa ja maksamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan

siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi ja

maksamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan perustiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin

luvista ja kielloista sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Ostotapahtumat, asiointitiedot, käyttäjätunnus, salasana, poikkeavat toimitusosoitteet

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään ostotapahtuman yhteydessä.

Ostotapahtumatiedot kerätään rekisterinpitäjien sähköisistä tietojärjestelmistä. Henkilötietoja

voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista

vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä

evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjät eivät säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille

tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti

viranomaisille ja rekisterinpitäjien kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille

palvelujen tarjoamista, asiakastilausten toimittamista ja maksamista varten. Rekisterinpitäjien

yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja

kolmansille osapuolille.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita

alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ketunleikki-verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen

tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä

on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään

tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään

vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämä manuaalinen

aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia

tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä

allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden

tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan

virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja

ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle

rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointia varten. Tällainen kielto

voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

 

Evästeet

Verkkokauppa-palvelussa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita

käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, asiakkaan tietokoneelle lähetettävä ja siellä

säilytettävä tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen

yhteydenpidon ohjaamiseen ja esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin hallintaan. Evästeet

eivät vahingoita asiakkaiden tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeitä käytetään lisäksi anonyymien tilastotietojen keräämiseen Rekisterinpitäjien www-

sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics -ohjelmalla. Näitä tilastotietoja ei

missään vaiheessa yhdistetä asiakkaiden henkilötietoihin. Palautteen avulla pyritään

jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Asiakas voi poistaa evästeet vierailunsa

jälkeen tai kieltää niiden käytön selaimensa asetuksissa. Tällöin www-sivujen toiminnassa

saattaa kuitenkin esiintyä häiriöitä.